חדש ועוד- מעודכן עד השלישי לחודש בחודש השנים עשר.

   

  חודש שנים עשר:

  מחברת כתיבה- חודש שנים עשר בשנת שבעים ואחת.

  זנבות.

  חודש עשתי עשר:

  .

  .

  בכורי שנת שבעים ואחת :

  .

  second MOOVEMENT.

  בעת הזאת אני טוענת ששר בכנסת ישראל צריך לקבל את אותו השכר שמקבל כראדי אצל שרון יצחק תשובה, קשה יהיה להצמיד את שכרו של האדם שישב בראש מנהיגי העם לשכרו של שרון יצחק תשובה, אך צריך שהאדם שיושב בראש כנסת מנהיגי ישראל, ישתכר לפחות פי שתים משכרו של כראדי אצל שרון יצחק תשובה. זה גובה המעקה שצריך לשים כדי שמנהיג אדם לא יפול. כמובן שצריך להבטיח מענק פרישה זהה בהתאמה למענק הפרישה של ניר גלעד מבית החרושת של משפחת עופר. אגב, גם שדרן רדיו העובד במוסד מדינה צריך להרויח לפחות כמו דידי הררי.

  בכורי שנת שבעים ואחת :

  לימודי תורה שנת שבעים ואחת:

  .

  חודש ראשון.

  חודש שני,

  חודש שלישי,

  חודש רביעי.

  חודש חמישי.

  חודש שישי.

  חודש שביעי.

  חודש שמיני.

   חודש תשיעי .

  חודש העשירי.

  שבירת הקסם שנת שבעים ואחת:

  .

  חודש שני.

  חודש שלישי,

  חודש רביעי.

  חודש חמישי.

  חודש שישי.

  חודש שביעי.

  חודש שמיני.

  חודש תשיעי ועשירי.

  ביכורים:

  .

  חודש ראשון,

  חודש שני,

  חודש שלישי,

  חודש רביעי,

  חודש חמישי.

  חודש שישי.

  חודש שביעי.

  חודש השמיני.

  חודש התשיעי והעשירי. 

  בצל שדי יתלונן לשנת שבעים ואחת.

  .

  רדיו זמן השלוםלשנת שבעים ואחת. תוכניות שנת שבעים ואחת.

  .

  תוכנית לימודי תורה לשנת השבעים ואחת לקוממיות העם היהודי בארץ ישראל.

  .

  נגנים :

  .

  ג’אז בים התיכון השלישי.  נגן המזרח התיכון….  HIKAYAT EL JDAD.אביב הג’אז .. phsichadelic rock and freinds…  CLUBING.. CLASICAL MUSIC. נגן חודש שביעי. נגן חודש שמיני. חודש תשיעי. נגן חודש עשירי. 

  .