חדש ועוד- מעודכן עד השלישי לחודש בחודש השנים עשר.

חודש שנים עשר:

מחברת כתיבה- חודש שנים עשר בשנת שבעים ואחת.

זנבות.

.

second MOOVEMENT.

בעת הזאת אני טוענת ששר בכנסת ישראל צריך לקבל את אותו השכר שמקבל כראדי אצל שרון יצחק תשובה, קשה יהיה להצמיד את שכרו של האדם שישב בראש מנהיגי העם לשכרו של שרון יצחק תשובה, אך צריך שהאדם שיושב בראש כנסת מנהיגי ישראל, ישתכר לפחות פי שתים משכרו של כראדי אצל שרון יצחק תשובה. זה גובה המעקה שצריך לשים כדי שמנהיג אדם לא יפול. כמובן שצריך להבטיח מענק פרישה זהה בהתאמה למענק הפרישה של ניר גלעד מבית החרושת של משפחת עופר. אגב, גם שדרן רדיו העובד במוסד מדינה צריך להרויח לפחות כמו דידי הררי.

..

.

בכורי שנת שבעים ואחת:

לימודי תורה:

.

תוכנית לימודי תורה לשנת השבעים ואחת.

חודש ראשון.

חודש שני,

חודש שלישי,

חודש רביעי.

חודש חמישי.

חודש שישי.

חודש שביעי.

חודש שמיני. 

חודש תשיעי.

חודש עשירי.

חודש עשתי עשר.

שבירת הקסם שנת שבעים ואחת:

.

חודש שני.

חודש שלישי,

חודש רביעי.

חודש חמישי.

חודש שישי.

חודש שביעי.

חודש שמיני.

חודש תשיעי ועשירי.

חודש עשתי עשר.

ביכורים:

.

בצל שדי יתלונן לשנת שבעים ואחת.

חודש ראשון,

חודש שני,

חודש שלישי,

חודש רביעי,

חודש חמישי.

חודש שישי.

חודש שביעי.

חודש השמיני.

חודש תשיעי- ועשירי.

חודש עשתי עשר.

רדיו זמן השלום:

.

רדיו זמן השלוםלשנת שבעים ואחת.

תוכניות שנת שבעים ואחת.

..

נגנים:

ג’אז בים התיכון השלישי.  נגן המזרח התיכון….  HIKAYAT EL JDAD.אביב הג’אז .. phsichadelic rock and freinds…  CLUBING.. CLASICAL MUSIC. נגן חודש שביעי. נגן חודש שמיני. חודש תשיעי. נגן חודש עשירי. נגן חודש עשתי עשר.

.